.

 

 

 

 

 

فلوت

فلوت

 آشنایی با ساز فلوت و آشنایی با آموزش فلوت

ساز فلوت که معمولا در اصطلاح عامیانه آن را به اسم فلوت کلیددار می شناسیم از خانواده سازهای بادی و گروه بادی چوبی می باشد.

ایجاد صدا در فلوت از طریق دمیدن هوا در لوله صوتی و یک لبه تیز اتفاق می افتد.

 

 

قدیمی ترین نوع این ساز را می توان نی لبک نامید .اکنون فلوت را افقی نگه می دارند و از پهلو در آن می دمند.

 

فلوت ها در گذشته از جنس چوب بودند به این دلیل آن را ساز بادی چوبی می دانند.

فلوت از حدود قرن دوازده از مشرق زمین به اروپا راه یافت و بیشتر در ارکسترهای نظامی به کار

می رفت و در اواسط قرن هفده به عنوان مهم ترین ساز ارکستر دربار و اپرا مورد استفاده قرار گرفت.

اولین تغییر و تحول در ساختمان فلوت در اواخر قرن هفده توسط یک خانواده فرانسوی صورت گرفت.

 

 

ساختمان فلوت

 

سر (Head)فلوت

محل دمیدن نوازنده برروی این قسمت قرار دارد که یک سر آن نیز مسدود است.

 

بدنه(Body)فلوت

این قسمت طول نسبتا زیادی دارد که سوراخ هایی روی آن ایجاد شده اند و این سوراخ ها با سوراخ گیر پوشانده شده اند.

 

پایه(Foot)فلوت

این قسمت بعدها به فلوت اضافه شده است و دو نیم پرده به وسعت آن اضافه می کند.

 

 

فلوت چینی

فلوت هندی

اوکارینا

فلوت ریکوردر از دیگر سازهای مشابه فلوت هستند

ساز فلوت به انواع :

فلوت پیکولو

فلوت

فلوت آلتو

فلوت باس

در ارکسترهای سمفونیک و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 آموزش فلوت

کلاس آموزش فلوت در آموزشگاه موسیقی و استاد فلوت 

استاد فلوت آموزشگاه موسیقی سارین

کلاس های آموزشی فلوت از سنین کمتر از 7 سال برگزار می شود.و هنرجویان کمتر از این سن می توانند با ساز فلوت ریکوردر آغاز کنند.

در دوره های موسیقی کودک (ارف) از فلوت ریکوردر برای آموزش موسیقی بهره گرفته می شود.

اصطلاح و نامی که بیشتر هنرجویان با آن نام ساز فلوت را می شناسند ،فلوت کلیددار است. اما در اصطلاح تخصصی نام فلوت در کتب سازشناسی آمده است.