.

 

 

 

 

 

ویولن

آشنایی با ویولن

سازهای زهی آرشه ای شامل ویولن، ویولا، ویولن سل و کنترباس هستند.

در اصطلاح به این سازها کوردوفون یا زه صدا می گویند.

تمام سازهای زهی -آرشه ای مانند یک خانواده ویژپی های مشترک بسیاری دارند.

ساختمان و خواص آکوستیکی مشابه، تکنیک های اجرایی مشترک و ...

ساختمان ویولن

ویولن از دوقسمت اصلی بدنه و دسته تشکیل شده است.و معمولا هر دو بخش از چوب ساخته شده است.

 

پشت و سطح روی این ساز و جداره های اطزاف آن، یک جعبه توخالی را شکل می دهند که مانند یک  رزوناتور عمل می کند و طنین ساز را افزایش می دهد.

داخل بدنه قطعه ای به نام soundpost وجود دارد که باعث انتقال صوت می شود.

دسته ساز که محل انگشت گذاری است fingerboard نامیده می شود.

 

انتهایی دسته که انحنایی هست scroll نامیده می شود.