معرفی اساتید

الهه مهرداد

  • + موسیقی کودک و  ویولن تخصصی کودکان
  • + کارشناس موسیقی گرایش نوازندگی ساز جهانی

 

الهه مهرداد

موسیقی کودک و ویولن تخصصی کودکان

 

سوابق آموزشی

کارشناس موسیقی گرایش نوازندگی ساز جهانی

ویلن کلاسیک نزد آقای هویک باغومیان از سال 1380 به مدت 4 سال

سلفژ نزد آقای هویک باغومیان از سال 1380

پیانو در کلاس های آزاد هنرستان موسیقی اصفهان 1383

عضویت در گروه کر دانشگاه اصفهان سال های 83 و84

ویولن کلاسیک و ویولا در آموزشگاه های درجه یک از سال 84

آواز کلاسیک نزد خانم دونا قوامی

 

سوابق شغلی

آموزش موسیقی کودک(ارف) در مهدکودک های تهران از سال 88

آموزش موسیقی کودک(ارف) در آموزشگاه موسیقی سونار1389

آموزش موسیقی کودک(ارف)در آموزشگاه سی ساز1390 و 1391

آموزش موسیقی کودک(ارف)در آموزشگاه موسیقی آوا 1389

آموزش موسیقی کودک(ارف)در آموزشگاه موسیقی نیک آهنگ 1390 و 1391

آموزش موسیقی کودک (ارف)در آموزشگاه موسیقی سیاوش ظهیرالدینی1390 تا 1392

آموزش موسیقی کودک(ارف)در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی 1392 تا کنون