معرفی اساتید

مينا ني زاري

  • مدرس سنتور

 

مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی سارین

 

 

هنرآموخته هنرستان موسیقی دختران

کارشناس نوازندگی سنتور از دانشگاه هنر

دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی دانشگاه تهران

مینا نی زاری آموختن ساز تخصصی سنتور را زیر نظر استاد ارفع اطرایی آغاز نمود. و سپس زیر نظر استاد حسین پیرنیا ادامه داد.

همزمان با فراگیری سنتور ،به فراگیری سه تار نزد اساتید مهربانو توفیق ، تمبک زیر نظر استاد محمد اسماعیلی و پیانو زیر نظر استاد ربه کا آشوغیان پرداخت.

 

استعداد فراگیری فوق العاده ایشان در فراگیری موسیقی سبب گردید که در تمام سال های تحصیل ،حداکثر امتیازات را در امتحانات مربوطه کسب نماید و در همین سال ها به دریافت جوایزی از مراکز رسمی نایل گردید.

از جمله:

کسب رتبه اول در نخستین جشنواره موسیقی هنرستان های کشور

کسب رتبه اول در بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر ،بخش جوان

کسب رتبه برتر در بخش نوازندگی ششمین جشنواره موسیقی جوان

و ...

اثر شنیداری با نام (ابوعطا-افشاری

از ردیف چپ کوک استاد فرامرز پایور)  توسط مینا نی زاری منتشر شده است.