معرفی اساتید

  • + نوازنده تار و سه تار
  • + کار شناس موسیقی و کارشناسی ارشد در رشته پژوهش هنر
  • + عضو کانون نوازندگان ایرانی خانه موسیقی ایران، از سال 1388 تا کنون