تمبك

تمبک

تمبک یا تنبک از سازهای کوبه ای است و اصطلاحا به آن ضرب هم گفته می شود.

تمبک دو قسمت دارد: تنه و نفیر

برای اجرای تمبک ،ساز روی پای چپ نوازنده قرار می گیرد و با دو دست بر پوست ضربه می زنند.

اجزای تمبک

 

تنه:

تنه قسمت حجیم تر تمبک است و تا حدی محدب است و در عرض آن شیارهایی ایجاد

می شوند که از لغزیدن تمبک هنگام نواختن جلوگیری می کنند.

گاه هنگام نوازندگی با کشدن ناخن بر روی این شیارها صدای خاصی ایجاد می شود که مورد استفاده نوازندگان ماهر قرار می گیرد.

نفیر:

نفیر یا گلو به قسمت باریک تر تمبک بین تنه و دهانه کوچک می گویند.

دهانه کوچک:

دهانه کوچک در ادامه نفیر قرار دارد و محل خروج صدا است.

 

نت نویسی تنبک

نت نویسی تمبک معمولا روی حامل سه خط نوشته می شود.

پوست تمبک تک نوازی به علت حجم کوچک تر آن ،نازک تر انتخاب می شود.

برای تمبک ارکستری از پوست ضخیم تر،کهنه تر و عمل آمده بز یا میش که در تمام نقاط قطر آن کاملا یکسان باشد استفاده می شود.

پوست را با چسب یا سریش روی لبه بیرونی دهانه بزرگ می چسبانند.

 

 

انواع تنبک

تنبک کوچک برای تک نوازی

تنبک بزرگ برای ارکستر

تنبک زورخانه

 

برخی از کتاب های آموزشی تمبک:

کتاب آموزش تنبک حسین تهرانی

کتاب آموزش تنبک محمد حسین اسماعیلی

کتاب آموزش تنبک بهمن رجبی

کتاب آموزش تنبک مجید حسابی